Patyka na zhelydok, restaurant (Uzhgorod)
Uzhgorod district Cafe

Patyka na zhelydok, restaurant (Uzhgorod)

tell: +38 (050)920-11-84

tell: +38 (050)432-10-00

adress: 1, Budivelnykiv St., Minay villageUzhgorod district

Cafe Uzhgorod district