Nikita, bar-restaurant (Uzhgorod)
Uzhgorod district Restaurant

Nikita, bar-restaurant (Uzhgorod)

tell: +38 (0312) 61-41-47

tell: +38 (095) 201-41-54

adress: 11, Lev Tolstoy St., Uzhgorod cityUzhgorod district

Restaurant Uzhgorod district