Обласний госпіталь інвалідів війни та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС
Ужгородський район Лікарня

Обласний госпіталь інвалідів війни та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

телефон: +38 (03122) 61-57-49

факс: +38 (03122) 3-42-12

адреса: м. Ужгород, вул. Л.Толстого, 13


Госпіталь є лікувально-профілактичним закладом для надання кваліфікованої медичної допомоги ветеранам війни та прирівняним до них за пільгами категоріям і ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.

Основними завданнями та функціями госпіталю є:

  • Надання кваліфікованої, спеціалізованої, консультативної, діагностичної, лікувальної та профілактичної медичної допомоги прикріпленому контингенту.
  • Організація та проведення комплексу профілактичних заходів серед прикріпленого контингенту, направлених на підвищення рівня здоров’я, зменшення захворюваності, інвалідизації та смертності.
  • Організація і здійснення диспансеризації прикріпленого контингенту, осіб з підвищеним ризиком захворювань серцево–судинної системи, неврологічними та іншими захворюваннями жителям м.Ужгорода.
  • Вивчення розповсюдженості захворювань серед даного контингенту і розробка ефективних заходів по їх запобіганню, зниженню та профілактиці;
  • Вивчення стану якості і ефективної медичної допомоги хворим у медичних закладах області.
  • Впровадження нових методів діагностики, лікування і профілактики захворювань, міроприємств організаційного характеру в практику роботи структурних підрозділів госпіталю.
  • Організація та проведення санітарно-просвітницької роботи серед інвалідів війни та прирівняних категорій населення області з актуальних медичних питань здоров`я людин; пропаганді здорового способу життя в тому числі і раціонального харчування та інші.
  • Підвищення кваліфікації лікарів, середнього та молодшого медичного персоналу по забезпеченню медичної допомоги вказаним пільговим категоріям населення.

Ужгородський район

Лікарня Ужгородський район